Home / GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Phương châm hoạt động của VIET PHU THO PHARMACO: Lấy đạo đức kinh doanh và uy tín làm trọng, luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp để không ngừng hoàn thiện, luôn theo đuổi và thực hiện tốt những gì chúng tôi đã cam kết.
  • Đề cao lợi ích của khách hàng: chất lượng phục vụ khách hàng là tiên quyết. Lợi ích của khách hàng là lý do để chúng tôi phát triển. Chất lượng được ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động và là trách nhiệm của mọi thành viên trong công ty với tinh thần: “Chất lượng trước tiên, khách hàng trước tiên”